SIGNATURA REMOTA

En l’actualitat els models de negoci presencials estan evolucionant de manera exponencial cap al negoci digital

Poder signar actes jurídics de manera electrònica s’ha convertit en un requisit necessari per a dinamitzar i assegurar la continuïtat de negoci.

Les nostres solucions de signatura a distància ofereixen les mateixes garanties que una signatura manuscrita presencial, i a més es realitza de manera segura complint estrictament amb la legislació vigent en matèria de signatura electrònica.

Amb la nostra plataforma de signatura digital i gestió de documents, les empreses ja no sofriran la necessitat d’imprimir cap document per a la seva signatura.

A causa de la necessitat constant de signatura de documents, considerem que és una eina indispensable en departaments com a RH, Comercial, Compres o Logística. Els contractes amb els treballadors, proveïdors podran signar-se de manera digital i des de qualsevol dispositiu mòbil amb aquest sistema.

Amb el nostre sistema existeixen 2 opcions clarament diferenciades:

Signatura remota avançada

*És necessari disposar de certificat digital.

*Suporta les targetes criptogràfiques T-CAT de les administracions públiques catalanes

La signatura electrònica permet enviar documents per a signar a qualsevol persona amb un PC, portàtil o dispositiu mòbil que disposi d’un certificat digital, en el dispositiu.

Més informació

Signatura remota simple

* No és necessari disposar de certificat digital.

La signatura remota permet enviar documents per a signar a qualsevol persona amb un PC, tauleta o dispositiu mòbil, sense necessitat que realitzi cap instal·lació i sense coneixements previs.
Per a garantir la seguretat, es realitza sempre una doble validació via correu electrònic, i codi OTP (One Time Password) enviat al dispositiu mòbil del signant perquè es pugui assegurar la seva identitat.

Més informació
 • Signatura remota avançada

Com funciona la signatura remota avançada/qualificada?

Enviem als signants del document un avís per e-mail per a accedir a la signatura del document, mitjançant el servei de Uanataca (com tercer de confiança).

 • El signant revisa la documentació còmodament des del seu dispositiu.

 • Signa el document amb un certificat digital.
 • S’incrusta en el document PDF, la signatura electrònica.
 • Una vegada han signat tots els intervinents, se’ls envia un e-mail amb el document PDF signat.
Flux de signatura remota (amb certificat digital avançat o qualificat)
 • Signatura remota simple

Com funciona la signatura remota simple?

Enviem als signants del document un avís per e-mail o SMS al dispositiu mòbil per a accedir a la signatura del document, mitjançant el servei de VIDsigner (com tercer de confiança).

 • El signant revisa la documentació còmodament des del seu dispositiu.

 • Signatura el document amb un codi OTP que rep amb un SMS d’un sol ús enviat al seu dispositiu mòbil.

 • Signatura el document amb signatura manuscrita en el dispositiu mòbil.

 • S’incrusta en el document PDF, una signatura electrònica i la signatura manuscrita en la posició desitjada.

 • Una vegada han signat tots els intervinents, se’ls envia un e-malament amb el document PDF signat.

 • Es genera un certificat amb les evidències de tots els processos de signatura un a un, aquest document queda custodiat en la plataforma de signatura “Canal de comunicació”, juntament amb el document PDF signat.

Flux de signatura remota (sense certificat digital, mitjançant codi OTP)