CANAL DE COMUNICACIÓ

En l’actualitat els models de negoci presencials estan evolucionant de manera exponencial cap al negoci digital.

Poder enviar comunicacions de manera electrònica s’ha convertit en un requisit necessari per a dinamitzar i assegurar la continuïtat de negoci.

Canal de comunicació és una aplicació SaaS, desenvolupada amb la finalitat de fer fàcils les comunicacions que les organitzacions han de fer a les parts interessades (empleats, socis, clients, proveïdors i altres parts que es relacionen amb l’organització).

De cada comunicació es genera una evidència electrònica amb segell de temps, certificat per un tercer de confiança.


PERQUÈ LA MEVA EMPRESA NECESSITA AQUESTA EINA?

Principals beneficis i avantatges

Comunicacions bidireccionals

(documents i qüestionaris)

 

 • Permet adjuntar documents a una comunicació.
 • Permet crear tot tipus de qüestionaris i adjuntar-los a una comunicació.
 • Permet adjuntar fitxers quan el destinatari rep una comunicació.

Millora el pla de comunicació

 • Ajuda a millorar les comunicacions amb les parts interessades, amb valor probatori de recepció i de contingut de les comunicacions.
 • Permet crear tot tipus de qüestionaris i adjuntar-los a una comunicació.
 • Permet enviar comunicats en 4 idiomes:  es (espanyol) – ca (català) – en (anglès) – fr (francès).

Permet fer seguiment dels comunicats

 • Permet fer el seguiment en temps real dels comunicats.
 • Permet saber a quins destinataris enviarà la comunicació, abans d’activar l’enviament.
 • Permet crear – afegir destinataris directament des d’un arxiu Excel.
 • Permet crear – afegir destinataris directament des d’un Web service.

Traçabilitat

 • Totes les comunicacions porten implícites una traçabilitat de tot el procés de comunicació.
 • Es pot generar un certificat de cada comunicació.

Evidències

 • Totes les comunicacions generen una evidència electrònica.
 • L’empresa “Uanataca” actua com a tercer de confiança al proporcionar i garantir que les evidències generades s’han produït en un instant de temps, podent servir com a prova física en un procés judicial.

Portal del destinatari

 • Al portal del destinatari de les comunicacions, es poden veure de forma intuïtiva, les comunicacions rebudes, i es poden filtrar, ordenar per data, nom del comunicat, categoria, tipus, estat. etc…

Confidencialitat

 • Es garanteix la confidencialitat de les comunicacions entre els diferents usuaris del canal.
 • Es garanteix la confidencialitat de les comunicacions entre (emissor i receptor).
 • En qualsevol moment el receptor (destinatari de la comunicació), pot comprovar la integritat del document rebut, fent una comprovació del segell de temps.

La plataforma tecnològica

És una plataforma desenvolupada amb les millors tècniques, llenguatges i tecnologies vigents d’alt rendiment per a solucions i projectes de web i mobilitat.

S’ofereix en manera SaaS/Cloud, on el client pot fer ús de la mateixa en tot moment i des de qualsevol lloc on disposi de connexió a internet, sense haver d’invertir en infraestructura informàtica. Funciona perfectament mitjançant el navegador web d’un equip convencional, un equip Mac o fins i tot una tauleta o mòbil.

L’arquitectura modular de la plataforma fa que sigui 100% escalable i per tant estigui en constant evolució per a oferir les millors prestacions i necessitats actuals i futures dels nostres clients.

 • Multi plataforma, multi idioma

 • Multi usuari, multi empresa
 • Senzilla i fàcil d’utilitzar

 • Segura i fiable

 • Personalitzada per a cada client